Linda Řezáčová

Mým posláním vždy bylo pomáhat lidem a podporovat je na jejich cestě k lepšímu zdraví. Zpočátku jsem pracovala jako fyzioterapeut v lázních, kde jsem však měla pocit, že nenaplňuji svůj plný potenciál. Cítila jsem se jako součást omezeně funkčního systému.

Odcestovala jsem tedy do Irska, kde jsem přes jedenáct let pracovala jako ošetřovatelka v domově důchodců a po třech letech ještě k tomu začala pracovat jako fyzioterapeut v rehabilitační nemocnici. Díky vysoké úrovni tamní péče, jsem získala nespočet kvalitních zkušeností. Uvědomila jsem si, že věci jdou dělat mnohem lépe a po návratu zpět do ČR se rozhodla je zúročit.

Odhalovat potíže a tím umožnit klientovi, uvědomit si něco, co dosud bylo skryto, mě nabíjí energií a posouvá vpřed v poznávání nejen jiných lidských příběhů, ale i sebe sama. Neustálé rozšiřování znalostí v oboru fyzioterapie a touhy proniknout stále hlouběji do duší pacientů, kterým velmi ráda věnuji svou péči, mi dává největší smysl.

Moje filosofie

Fyzioterapie je práce, při které potřebujete použít mozek, ruce, ale i duši, aby klient dostal vhodně zvolený mix metod, profesionality, empatie a motivace pro svoje zdraví udělat krok správným směrem. Odstranění akutních problémů je pro mě mnohdy pouze začátek objevování jádra potíží a pravé příčiny problému.

K člověku nelze přistupovat jinak, než celostně. Každé tělo je neuvěřitelně komplexní mechanismus, který je ovlivňován životním stylem, myšlením a mnoha dalšími aspekty, které jej mohou vyvést z rovnováhy. Bolest, se kterou ke mně přijdete na terapii může znamenat, že Vaše tělo již vyčerpalo všechny možné mechanismy, které jej dokážou vrátit do rovnovážného stavu. Místo bolesti je ve většině případů poslední článek řetězce a ta pravá příčina je často velmi vzdálená.

Principem mé filosofie ReActive Therapy je ukázat vám cestu k pochopení vlastního těla, které spolu s vaším přičiněním můžeme reaktivovat a vrátit zpět do bodu větší harmonie. Lidské tělo je vyzbrojeno schopností se nepřetržitě opravovat, potřebuje však k tomu adekvátní podmínky, jejichž zajištění je právě v našich rukách.

Reaktivace spočívá v navrácení těla do stavu umožnující přirozený pohyb. Vaše reaktivované pohybové vzorce podpoří shopnost těla se léčit. Vědomým a opakovaným pohybem přivedeme organismus do stavu rovnováhy.

Healing Through Movement znamená doslova léčení pohybem. K odstranění překážek, bránící přirozenému nastavení pohybových vzorců je třeba zvolit vhodnou kombinaci metod o kterých si můžete přečíst zde.