Služby

Ošetření může být jak akutní, např. nemůžete-li se bolestí ani pohnout, tak preventivní, zaměřené na předcházení problémů a chronických potíží.

Expresní terapie

Je určená k rychlé úlevě od bolesti po úrazech a v akutních případech. Zpravidla vás mohu ošetřit do 48 hodin od kontaktování. Expresní terapie je zaměřena na aktuální obtíže a následně lze podle možností přejít na dlouhodobější a celostní pravidelnou terapii.

Preventivní terapie

Zahrnuje hlubší pohled na příčiny obtíží a diagnostiku pacienta. Navrhuje se pravidelný plán terapií spolu s cvičebním programem včetně instrukcí. Preventivní terapie vyžaduje součinnost a ochotu pacienta provádět pravidelné cviky. Na terapii se následně řeší všechny souvislosti s danými potížemi.

Co řeším?

Funkční poruchy pohybového aparátu vzniklé jako následek vadného držení těla, přetěžování při sportu, sedavého zaměstnání a také strukturální poškození těla (stavy degenerativní, po výhřezech meziobratlových disků, po operacích, zlomeninách a jiných úrazech). Neurologické obtíže periferního či centrálního systému (útlaky nervu z různých příčin, RS,CMP a další). Cílem je najít co nejpřirozenější a nejefektivnější cestu k řešení vašich potíží!

Ceník všech služeb naleznete zde.

Metody a techniky

Každý jsme originál a potřebujeme odlišný přístup, různé tempo a časový limit na pochopení vlastního těla a jeho potřeb. Cílem terapie je spolupráce vedoucí k optimalizaci pohybového aparátu a vašeho celkového stavu. Vyhodnotím váš současný stav a navrhnu vhodný postup k odstranění potíží. Popis jednotlivých metod je k dispozici zde.

 • Funkční diagnostika nohy
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Klappovo lezení
 • ACT: Akrální koaktivační terapie
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (Dr. Brugger)
 • DNS: Dynamická nervosvalová stabilizace (prof. Dr. Kolář)
 • Senzomotorická stimulace, cvičení na labilních plochách
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • MFK diagnostika a terapie
 • Metoda Infinity
 • PNF Kabat: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • SM systém: Spirální stabilizace
 • KTM: Kinesiotaping
 • Vitality flossing
 • Lymfotaping a protiedémová terapie
 • Akupresura a reflexní terapie

První návštěva

Vstupní diagnostika

Terapie je zahájena vstupním vyšetřením funkcí pohybového aparátu, tzv. kineziologickým rozborem, během kterého hledám příčinu obtíží, abych zvolila nejvhodnější postup terapie.

Předchozí vyšetření

Součástí vstupního vyšetření je posouzení dosavadního způsobu léčby, proto žádám klienty, aby přinesli relevantní výsledky vyšetření, případně RTG snímky.

Postup léčby

O zjištěných nálezech klienta informuji a vysvětluji vazby mezi nálezy i doporučený postup léčby.

Stanovení terapie

Finální podoba terapie je stanovena po dohodě s pacientem a s ohledem na jeho individuální možnosti.

Kurzy a Certifikáty

ObdobíKurz
2023FU
2022Klappovo lezení
2020Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
2019Akrální koaktivační terapie
2018Akupresura a pneumopunktura
2018Podiatrie a aplikace stélek
2018Vitality flossing
2018Kinesiotaping USA
2017

2018
Spirální stabilizace
2017Infinity method
2017Lymfotape
2014Refresment manuální medicíny – HK a DK
2013Kinesiotaping CZ
2013Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému I.+II.; Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy; Cvičení na velkých míčích
2009

2011
E – learning pro fyzioterapeuty
2008Fetac Level 5 ošetřovatelská péče
2008Ucelená ošetřovatelská péče
2008Vestibulární rehabilitace
2006Pilates cvičení ve fyzioterapii
2006Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.)
2004Komplexní terapie ramenního kloubu
2003Metoda Mojžíšové – Blokády žeber
2002Neinvazivní laserová terapie
1999

2002
Vyšší Odborná Zdravotnická Škola Dr. Ilony Mauritzové
Obor: Diplomovaný Fyzioterapeut